• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/inhisarbelediye.baskanligi?epa=SEARCH_BOX
  • https://www.instagram.com/inhisarbelediyesi

SAMRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       İlçe’ye 16 km uzaklıktadır. Yolun tamamı asfalttır.  Köy konağı, 2 cami,1 ebe ve henüz yapım aşamasında olan sağlık evi, imamevi, 1 ilköğretim okulu (5.sınıfa kadar eğitim verilen, 8 derslikli) mevcuttur. 6,7 ve 8.sınıflar taşımalı sisteme dahildir. Köy tüzel kişiliğine ait bir kahve ve 3 dükkan bulunmaktadır. İçme suyu, elektrik ve telefon bulunmaktadır. Başlıca ürünleri tahıl, nar, domates ve taze soğandır.  

Tarihi

KÖYÜN TARİHÇESİ:

Köye ilk kez Osmanlıların Bozok kolunun Kayı boyundan olan Samsa Çavuş yerleşmiştir. Samsa çavuşun köyü yerleşim olarak seçmesinin nedeni şudur; Samsa Çavuşun 400’e yakın kara keçisi olduğu ve bu hayvanların beslenebilmesi ve otlanabilmesi için buranın daha uygun olacağından buraya yerleştiği söylenmektedir. Köyün ilk adı Samsa çavuşun keçilerinden dolayı “Kara Keçili” olduğu söylenmektedir. Köy kuruluşundan bugüne düzenli bir yerleşime geçmiş ve sürekli gelişme göstermiştir. Köyde iki tane cami vardır. Bunların adları Merkez Cami ve Azyaka Cami’dir. Bunlardan Merkez Cami ilk kurulduğu tarih (daha sonra bugünkü halini almıştır) 1223 yılında minaresi yapılmıştır. Köyden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katılanlar olmuştur. Ancak bu kişiler hepsi vefat etmiştir. Önemli kisiler arasinda efe Musa Pasa cikmaktadir. Vize parasi alarak Samri köyüne büyük bir hizmette bulunuyor hala. Samrı Köyü’nde bugüne kadar kıtlık, sel, kuraklık gibi önemli bir afet olmamıştır. Ancak 1955 yılında büyük bir deprem olmuştur. Bu depremde can kaybı olmamıştır. Sadece 60-70 civarında ev yıkılmış ve maddi hasar meydana gelmiştir. Köy kurulduğundan bu yana ortak mallar elbirliği ile yapılmış. Ancak bunlar içinde tarihi eser yoktur. Köylülerin iş birliği yaparak yaptıkları binalar şunlardır; Köy konağı, bir tarafı kahve, diğer tarafı muhtarlık ve gençlik spor kulübü olarak kullanılmaktadır. Köy kahvesinin alt kısmındaki odacıklar depo olarak kiraya verilmiştir. Köyümüzde bulunan iki cami ve imamlar için yapılan imam lojmanları köylülerin işbirliği ile yapılmıştır.

Kültür

 Okulun tarihçesi:

 Köyde eğitim ve öğretimin tarihi çok eskilere dayanır. Cumhuriyetten önce Arapça ile eğitim camide yapılırken, yetersiz kalınca Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dini eğitimin devamı maksadıyla Muratça Köyü’ndeki kilise yıkılıp keresteleri köye getirilmiş ve çevrenin imkânlarıyla hemen caminin yanı başına bir bina yapılmıştır. Bu binada eski yazı öğretimi devam ederken yazı inkılabı yapılınca, İnhisarlı Hoca Ahmet Efendi(Bozdağ) hemen kursa katılmış ve 1927 yılı sonu ile 1929 yılı başında kurstan dönmüştür. Köydeki binayı okula dönüştürerek burada yeni yazı ile öğretime başlamıştır. Böylece ilkokul ortaya çıkmıştır. Çeşitli öğretmenler bu binada 1940 yılına kadar 3 yıllık eğitimi sürdürmüşlerdir. 1940-1941 eğitim – öğretim yılında 5 yıllık eğitime geçilmiştir. Bu okul da eskiyince devletin verdiği ve Eskişehir’in Iğdır Köyü civarından sallarla getirilen tomruklar Çay köy civarında karaya alınmıştır. Oradan her tomruk iki kağnıyla ,köye getirilmiştir. Harman yeri civarında yeni okulun yapımına başlanmış ve her hane 352er lira salma ve imece ile yeni okul tamamen köylülerin imkânlarıyla yapılmıştır. 1945-1946 yıllarında öğretime açılmıştır. 1956 yılında depremden yıkılınca şimdiki Ortaokul binası devlet vatandaş işbirliği ile yapılmış ve 1957-1958 eğitim öğretim yılı hizmete açılmıştır. 1983’de bu bina da onarım görmüştür. Yetersiz görüldüğünden 1990 yılında yeni dört derslikli yeni okul devlet tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra 1998 yılında 8 derslikli yeni okul hizmete açılmıştır. 2003-2004 yılında 3 öğretmenli, 2004-2005 yılında 2 öğretmenli ve 2005-2006 eğitim öğretim yılı tek öğretmenli birleştirilmiş sınıf(1.2.3.) uygulamasıyla eğitimi devam edilmektedir. 2. Okulun Adı: Samrı İlköğretim Okulu’dur. Okulun adı köyün adından gelmektedir. 3. Okul: Okul ihtiyacı karşılanmakta ve okula bağlı kuruluş yoktur. 4. Okulun Kuruluşundan bu yana çalışan öğretmenler: Okulun eğitim – öğretime başlamasından bu yana pek çok öğretmen görev yapmıştır. Ancak okul kayıtlarında adı geçen öğretmenlerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Coğrafya

KÖYÜN COĞRAFYASI:

Kırsal alanda kurulmuş bir köydür. Köyde yerleşim dağınık değildir. Köy, Eskişehir-Bilecik arasında bir geçiş yeri özelliğindedir. Köyün doğu sınırı imam kayası, batı sınırı Eynez deresi, kuzey sınırı Yakacık Köyü, güneyinde Ortaca köyü bulunmaktadır. Komşuları doğuda Hisarcık, batıda Çatlı, kuzeyinde Yakacık, güneyinde ise Ortaca Köyü’dür. Köyün içme suyu 7 km. uzaklıkta bulunan Çayırbaşı yaylasından gelmektedir. Köyün iklimi; kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Genel anlamda karasal iklime sahiptir. Köyün dağ yamacında kurulmasından kaynaklanan konumu sebebiyle rüzgar fazla olup, insanlar iklime uyum sağlamıştır. Kışın soğuk olmasının sebeplerinden bir tanesi de köyün yüksekte kurulmasıdır. Yaz-kış ısı farklılıkları fazla değildir. Bitki örtüsü Akdeniz Bölgesi’nin bitki örtüsünde olan maki (çalılıklar, kısa bodur bitkiler)dir. Doğal bitkilerini şöyle sıralayabiliriz; meyve olarak hemen hemen bütün çeşitleri (ayva, elma, erik, zerdali, kiraz, vişne, nar vb.) vardır. Sebzelerden domates, patlıcan, biber, marul, soğan, pancar vb. yetiştirilmektedir. Köy halkı geçimini bu meyve ve sebzelerden sağlamaktadır. Köyümüzde özelikle ipek böcekçiliği, üzüm ve domates yetiştiriciliği başlıca geçim kaynaklarındandır. Köydeki yaban hayvanları domuz, tilki, çakal, tavşan, keklik vb. hayvanlar vardır. Evcil hayvanlar ise küçük baş hayvanlardan tavuk, hindi, horoz, kaz vb., büyükbaş hayvanlardan ise inek beslenmektedir. Bu hayvanların etinden, yumurtasından, sütünden yararlanılmaktadır. Köyün yer altı herhangi bir madeni yoktur. Toprak kayması, taşınma, aşınma sonucu erozyon meydana gelmektedir. Okulumuzun toprak kaymasına karşı korunması için üst tarafına betondan bir set yapılmıştır.

İklim

Köyün iklimi, Marmara iklimi etki alanı içerisindedir.

Nüfus

 

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 
20002247
1997688

Ekonomi

Gelir ve geçim kaynakları: Samrı Köyü bulunduğu yer itibariyle ender rastlanan yerlerden biridir. Köyün arazisi Sakarya ırmağı kenarından başlayıp Bozdağ tepelerine kadar uzanmakta geniş bir araziye sahiptir. Bu nedenle halkın geçim kaynağı başta çiftçiliktir. Sakarya Irmağı vadisinde sulu tarım yapılmaktadır. Arazinin bir kısmı DSİ’nin yaptığı kanallarla sulanmaktadır. Sulanabilen arazide ithal domates yetiştirilmektedir. Domatesten halkın büyük bir bölümü gelir elde etmektedir. Domatesin yanında kendi ihtiyaçları için biber, patlıcan vb. sebzeler yetiştirilmektedir. Köyün çevresinde ve köyden yukarıda kuru tarım yapılmaktadır. Buğday, arpa, nohut, soğan yetiştirilmektedir. Köyde muhtelif çeşitle meyveler yetiştirilmekte ancak bunlardan nar ve bağcılığın ekonomik değeri vardır. Köyün güney kısmı Bozdağ tepelerine kadar uzandığından arazisi geniştir. Halkın bir kısmı bu arazide , yaylalarda küçükbaş hayvancılıkla uğraşmaktadır. Küçük baş hayvan olarak keçi koyun beslenmektedir. Köyde büyükbaş hayvancılık çok az yapılmaktadır. Bundan 5-10 yıl önce ipek böcekçiliği yapılmakta imiş. Şimdi çok az yapılmaktadır. Köyün büyük gelir kaynaklarından biri de madenciliktir. Köyün Yakacık mevkiinde seramik madeni (kil) çıkarılmaktadır. Bu madenler ham madde olarak Söğüt, Bozüyük, Kütahya ve Bilecik seramik fabrikalarına satılmaktadır. Köy halkının bir kısmı bu ocaklarda çalışmakta, bir kısmı da buralardan emekli olmuşlardır. 2. Yöre dışına giden işçiler: Samrı köyünden çevre illere çalışmaya giden yoktur. Ancak yurt dışına özellikle Almanya’ya ve Hollanda’ya 1960’lı yıllarda gidilmiştir. Bu işçilerin çoğu maden işlerinde çalışmışlar. O zamanlar giden işçiler şimdi emekli olup, bir kısmı geri dönmüştür. Onların çocukları yurt dışında işçi olarak çalışmaktadırlar. Kazandıkları paraların belli bir bölümünü buradaki yakınlarına göndermektedirler. 3. Çevredeki ailelerin gelir ve giderleri: Halkın büyük kısmının geliri çiftçilik ve hayvancılıktır. Hemen hemen her evde emekli bir işçi bulunmakta ve gelir durumları normalidir. 4. Köyümüzde el sanatları: Köyde kayda değer bir el sanatı yoktur. Bazı kimselerin el becerisi vardır. Bunlar da geçimlerini el sanatıyla değil çiftçilikle sağlamaktalar. 5. Ürünlerin elde edilişi ve pazarlanması: Köyde yapılan kuru tarımdan buğday, arpa elde edilmektedir. Bunlarda ancak kendi ihtiyaçları kadardır, dışarıya satılmaktadır. Sakarya vadisinde sebze yapılmaktadır. Bu sebzelerden en çok domates ve yeşil soğan üretilmektedir. Domateslerin büyük bir kısmı İstanbullu tüccarlara tarlada verilmektedir. Sadece birkaç aile kendi ürününü kendisi, çevre il ve ilçelerin pazarlarında pazarlamaktadır. 6. Yakacak ihtiyacı: Samrı Köyü halkı yakacak olarak odun kullanıyorlar. Odun köyün yayla tarafındaki ormanlardan hayvanlarla getirilmektedir. Bazıları komşu köylerden odun satın almakta, bazıları da bağ ve bahçelerdeki meyve ağaçlarından yaptıkları odunlarla kışlarını geçirmektedirler. Çok az olmakla beraber bazı aileler kömür yakmaktadır. Kömür ihtiyacını Söğüt ilçesinden, Kütahya’dan ve Eskişehir’den karşılamaktadırlar. 7. Konut: Köyde konut sorunu vardır. Konutlar genel olarak ahşaptır. Evler iki katlı yapılmış olup alt katları ahır olarak kullanılmaktadır. Genellikle iki, üç odalı tuvaletleri var, banyoları yoktur. Evler tam sağlıklı değildir. Son yıllarda yapılan betonarme binalar sağlık şartlarına uygun yapılmaktadırlar. Öğretmenler için yapılmış olan özellikle bekar öğretmenler için iki adet lojman şimdi kullanılmamaktadır. Bu nedenle öğretmenler için bir lojman bulunmamaktadır. 2005 yılında köye sağlık evi ve ebe için bir adet lojman yapılmıştır. 8. Giysi ve diğer ihtiyaçlar: Köylüler köye 30 km. olan Söğüt ilçe sınır pazarından ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Söğüt ilçesinin Perşembe günü Pazar kurulur. Buradan halk giysi, gıda, sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bununla birlikte köyümüze bazı günler satıcılar gelmektedir. Bunlardan da halk günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 9. Aile bütçesi ve köy bütçesi: Köy halkının büyük bir bölümünün gelir kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır. Bazı ailelerin ise gelir kaynağı olmayıp emekli maaşlarıyla geçinmektedirler. Ailelerin bütçeleri günümüz şartlarına göre az olup, halkın yaşam düzeyi buna bağlı olarak geri düzeydedir. Dolaysıyla yeterli ve dengeli beslenme sorunları yaşanmaktadır. 

Altyapı bilgileri

 Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve evi vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Muhtar : Ali UZUN

Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam37
Toplam Ziyaret177471
Hava Durumu